Ydelsesbeskrivelser

Kerneydelse:

Længerevarende anbringelse af børn uden for hjemmet i alderen fra 6-18 år.

Det generelle formål med anbringelsen på Solsikken er primært at sikre stabile og gunstige opvækstbetingelser i et behandlingsorienteret miljø. Solsikken kan rumme at arbejde med relationsforstyrrede børns ofte sete angst, tab og traumer som er en følge af forladthedsoplevelser og deraf kommende følelsesmæssige forstyrrelser i personligheden. Der arbejdes ud fra en anerkendende og relationsdannende indfaldsvinkel. Personalet i Solsikken bliver løbende undervist i NARM (Neuroaffektive relations model) og udvikler forståelsen for børnenes adfærd.

Læs hele ydelsesbeskrivelsen.

Hvem er vi

Opholdsstedet Solsikken

CVR: 18394642

Kontakt os​

Facebook​

Find os på Facebook