Hverdagen

Hverdagen er bygget op omkring struktur. Det er de samme personaler, der er på arbejde hver mandag, hver tirsdag og resten af ugen. Weekenderne ruller, så hver 4. weekend går igen. Dette giver børnene forudsigelighed og tryghed.

Vi inddrager børnene i deres dagligdag så meget som muligt. Hvert barn har en fast maddag, hvor de selv er med til at vælge, hvilken mad de vil lave sammen med en voksen.

Vi holder husmøde en gang om måneden, med få undtagelser, hvor vi har en fast dagsorden. Her kan børnene komme med forslag til aktiviteter eller tage ting op, som de gerne vil have vendt i fællesskab. Det er også her, at børnene bliver informeret om planer for kommende weekender og ferier. Der bliver skrevet referat fra hvert husmøde, som godkendes og underskrives af børnene. Referaterne gennemgås på personalemøde.​

Som før nævnt udarbejder personalet i samarbejde med det enkelte barn et dags-skema med deres aktiviteter. Her står for eksempel hvad tid barnet står op, hvad tid det bliver hentet af skoletaxa, hvilke pligter barnet har hvornår samt hvilke fritidsaktiviteter barnet går til.

Hvert barn har en fast primær kontaktperson, som varetager deres aftaler med skole, læge, forældre med mere. 

Vil du høre mere om os og vores hverdag kan du kontakte os via vores kontakformular, på telefon 58 26 10 24eller på mail carolina@solsikken13.dk

Hvem er vi

Opholdsstedet Solsikken

CVR: 18394642

Kontakt os​

Facebook​

Find os på Facebook